+3226485509 | info@askservices.be

De fiscale aftrekbaarheid is interessant om te weten.

De cijfers
Nieuw sinds 1 januari 2016
Belangrijke weetjes

De cijfers

Ieder lid van een gezin kan 500 dienstencheques bestellen per kalenderjaar. Dit aantal is beperkt tot 1.000 dienstencheques per gezin. De kostprijs voor een dienstencheque bedraagt €9 voor de eerste 400 aangekochte dienstencheques en €10 voor de volgende 100 dienstencheques (per gezin: 800 dienstencheques aan €9 en 200 dienstencheques aan €10).

Vanaf het ogenblik dat je vier uur per week huishoudelijke hulp aanvraagt, kan het fiscaal interessant zijn om ervoor te zorgen dat je op twee verschillende namen dienstencheques kan bestellen.

Voor bepaalde categorieën personen werd deze limiet opgetrokken tot 2.000 dienstencheques per kalenderjaar, mits indiening van de nodige attesten bij Sodexo. Deze maatregel richt zich tot eenoudergezinnen, anders validen evenals oudere personen die genieten van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

De cheques zijn acht maanden geldig na de datum van bestelling. Je kan kiezen voor het gebruik van papieren of elektronische dienstencheques. GreenHouse is voorstander van elektronische dienstencheques want dit systeem is:

  • EENVOUDIG: jij of je huishoudhulp hoeven de cheques niet in te vullen
  • MAKKELIJK in beheer: geen risico meer op fouten bij het invullen van de dienstencheques
  • SNEL: de bestelde cheques zijn sneller beschikbaar dan papieren dienstencheques
  • VEILIG: geen risico op diefstal of verlies

Nieuw sinds 1 januari 2016

Er wordt voor elk gewest een eigen dienstenchequesysteem toegepast. Je wordt gelinkt aan 1 gewest, op basis van je officiële verblijfplaats, zoals vermeld in het rijksregister. Cheques kunnen gewestoverschrijdend gebruikt worden. (Bijvoorbeeld: iemand uit Wallonië mag betalen met zijn/haar cheques voor zijn/haar tweede verblijf in Vlaanderen.)

Er wordt voor elk gewest een andere dienstencheque voorzien. De cheques hebben elk hun eigen kleur en gewestlogo. De invulvelden blijven wel hetzelfde bij iedere dienstencheque waardoor er voor niemand geen impact is. Het fiscaal voordeel verschilt per gewest:

  • Vlaanderen: € 2.70 fiscaal voordeel op de eerste 155 cheques
  • Wallonië: € 0.90 fiscaal voordeel op de eerste 150 cheques
  • Brussel: € 1.35 fiscaal voordeel op de eerste 155 cheques

Deze informatie gaat uit van de bestaande reglementering op heden.

Belangrijke weetjes in verband met fiscale aftrekbaarheid

Elke gebruiker, ongeacht of hij/zij werkt met papieren of elektronische dienstencheques, heeft een eigen persoonlijke zone. Je krijgt toegang tot deze zone door het invoeren van een login en paswoord, verkregen bij Sodexo bij inschrijving/registratie. In deze zone kun je persoonlijke gegevens wijzigen, veranderen van betalingswijze, controleren wanneer je cheques besteld hebt, … Rond 1 april stuurt Sodexo automatisch een fiscaal attest met het aftrekbare bedrag voor de dienstencheques, aangekocht in het jaar voordien.

Als je geen belastingen betaalt of geen belastingsbrief krijgt, kun je toch genieten van het fiscaal voordeel door ‘het terug betaalbaar belastingkrediet’. Meer info hierover via het Contactcenter van de FOD.