+3226485509 | info@askservices.be

Heeft u uw hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest?

KLIK HIER!

Heeft u uw hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

KLIK HIER!

Heeft u uw hoofdverblijfplaats in het Waalse Gewest?

KLIK HIER!

Regels voor het gebruik van dienstencheques voor klanten en werknemers

 

De Vlaamse Regering heeft de regels voor gebruikers van dienstencheques verduidelijkt:

 1. Dienstencheques worden gebruikt voor het vergoeden van huishoudelijke taken in de privésfeer.
 2. Dienstencheques dienen voor het vergoeden van prestaties voor gezinsleden binnen één huishouden. Bijvoorbeeld: klanten kunnen hun dienstencheques niet gebruiken voor het betalen van de huishoudhulp van hun ouders, die op een ander adres wonen.
 3. De klant mag geen dienstencheques betalen voor fictieve prestaties. Er moeten dus prestaties geleverd zijn om de huishoudhulp te kunnen vergoeden met dienstencheques. Zo mag de gebruiker bijvoorbeeld geen dienstencheques overhandigen als de huishoudhulp niet kan komen werken wegens ziekte.
 4. KIanten gedragen zich respectvol tegenover de huishoudhulp. Onbehoorlijk gedrag, zoals geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag kan niet.

Meer info vindt u op vlaanderen.be.

Belangrijke informatie voor de werknemer! Information importante aux travailleurs!
Beste werknemer, indien u symptomen van Covid-19 vertoont en laat u zich testen, dient u in afwachting van het resultaat thuis in quarantaine te blijven! Als vervolg hou de werkgever op de hoogte van het verloop. 
Chers employé, si vous avez des symptômes de Covid-19 et que vous vous faites tester, vous devriez rester en quarantaine à la maison en attendant le résultat! Veuillez aussi tenir l'employeur au courant.
Belangrijke informatie voor de gebruiker en werknemers!

23/03/2021

Zoals afgelopen vrijdag gecommuniceerd, wil de overheid het economische leven tijdens de verstrengde maatregelen zoveel mogelijk waarborgen.
Dit betekent dat het nog steeds is toegestaan om te poetsen bij klanten, mits de hygiëne- en afstandsmaatregelen (1,5 meter) strikt opgevolgd worden

Onze bedoeling is om jou op deze manier een veilige werkplek aan te bieden.
Indien je zelf toch nog vaststelt dat een klant de richtlijnen niet respecteert, dan contacteer je jouw kantoor om verdere instructies te krijgen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen we enkel toekennen voor een volledige dag.
We begrijpen dat dit niet altijd evident is, maar doen hier beroep op de flexibiliteit om de klanten zo goed mogelijk verder te helpen.
Vervangingen worden zoals eerder gecommuniceerd aangeboden, maar zijn in de huidige omstandigheden niet verplicht.

Uw certificaat voor het uitvoeren van de professionele verplaatsingen kunt u bij ons op het kantoor komen ophalen. 

Je kantoor blijft geopend, probeer onnodige bezoeken te vermijden. Voor extra persoonlijke beschermingsmiddelen kan je er steeds terecht.

Werknemers die in quarantaine of isolatie moeten gaan, mogen niet werken. Werknemers mogen onder geen enkel beding werken bij een persoon in quarantaine of isolatie.

Wanneer moet de klant annuleren?
De huishoudhulp kan niet langsgaan indien de klant (of een gezinslid):

 • in quarantaine is geplaatst
 • ziek is of symptomen vertoont
 • wacht op het resultaat van een coronatest
 • terugkeert uit een land met code rood
 • geen 1,5 meter afstand kan bewaren, ongeacht of je beiden een mondmasker draagt

Kan de klant een veilige werkplek waarborgen, dan doen wij uiteraard het nodige om hem/haar zo goed mogelijk verder te helpen.
De klant dient hiervoor geen contact met ons op te nemen. Laten we samen waken over een veilige werkplek:

 • Verlucht de ruimtes voor aankomst van jouw huishoudhulp
 • Respecteer steeds de afstand van 1,5 meter
 • Begeef je tijdens de dienstverlening in een andere ruimte

Het zijn opnieuw uitzonderlijke omstandigheden waarin we ons engageren om in wederzijds begrip de beste afspraken te maken. We rekenen erop dat de klant verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van onze huishoudhulpen. Wij als organisatie streven er samen met onze medewerkers naar om dit ook te handhaven t.o.v. van onze klanten.

Information importante pour les aide-ménagères!

Le certificat de déplacement pour tous les travailleurs se trouve dans le bureau.

Les travailleurs qui sont malades ou qui présentent des symptômes du Covid-19 ne vont pas travailler. Les travailleurs ne peuvent, sous aucun prétexte, travailler chez une personne (présumée) contaminée ou chez une personne qui présente des symptômes de coronavirus: affections respiratoires modérées à sévères accompagnées de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires. 

Ce n'est pas le travailleur qui évalue l'état de santé de l'utilisateur, mais il peut contacter l'employeur s'il a des questions au sujet de sa securité durant de travail.

Nous renvoyons l'utilisateur à son obligation de tenir le travailleur ou le société informé, avant le début de la prestation, des facteurs de risque tels qu'une contamination au corovirus.

T.a.v. de dienstencheque - gebruiker en werknemers!

Als u van plan bent naar België te reizen of naar België terug te keren na een verblijf in het buitenland, moet u:

De klant dient de erkende onderneming zo snel mogelijk te informeren indien de klant of een lid van het gezin van de klant, terugkeert uit een gebied waarvoor een formeel reisverbod geldt - code rood, of een gebied met een hoog gezondheidsrisico - code oranje.
Het reisadvies van buitenlandse zaken met de kleurcodes vindt u terug op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl
De dienstencheque-werknemer, of een lid van het gezin van de werknemer ,die terugkeert uit een gebied waarvoor een formeel reisverbod geldt, code rood of code oranje, mag gedurende 2 weken geen prestaties leveren bij de klant.

Wat moet ik doen wanneer ik terugkeer uit een Rode Zone?

Wanneer u uit een rode zone terugkeert, moet u thuisblijven (quarantaine).
U moet zich laten testen bij uw huisarts.
Als uw test positief is (zie hieronder).
Als uw test negatief is (zie hieronder).
(officiële website: 
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/)

Wat moet ik doen wanneer ik terugkeer uit een Oranje Zone?

U moet zich laten testen bij uw huisarts. Blijf in afwachting hiervan thuis in quarantaine.

-      Wat moet ik doen wanneer mijn Covid-19 test negatief is?

Bij een negatieve uitslag blijft u thuis in quarantaine. Vijf dagen na uw eerste test moet u een tweede test laten doen.
Indien deze ook negatief is kan u opnieuw gaan werken.
Hou regelmatig uw werkgever op de hoogte.

Wat moet ik doen wanneer mijn Covid-19 test positief is?

Verwittig onmiddellijk uw werkgever.
Als uw Covid-19 test positief is, blijft u vanzelfsprekend thuis in quarantaine.
Uw huisarts zal u verdere instructies geven.
U kan het werk pas hervatten nadat u van uw huisarts hiervoor de toestemming heeft gekregen.
(officiële website: 
www.info-coronavirus.be/nl/reizen/)

A l'attention de titres-service - utilisateur et travailleurs!
Le client informe le plus rapidement possible l'entreprise agréée si cet client, ou un membre du ménage de cet client, revient d'une zone pour laquelle il existe une interdiction formelle de voyager - code rouge, ou d'une zone ayant un risque de santé élevé - code orange.
Les recommandations des affaires étrangères avec les codes couleurs peuvent être consultées sur le site internet du SPF Affaires étrangères: https://diplomatie.belgium.be/fr
Le travailleur titre-services, ou un membre du ménage de cet travailleur, qui revient d'une zone pour laquelle il existe une interdiction formelle de voyager, code rouge ou code orange, ne peut travailler pendant deux semaine.

Beste klant,

'ASK services' heet u van harte welkom!

Ons team van gemotiveerde medewerkers staat klaar om met plezier te helpen met uw huishoudelijke taken zoals:

poetsen en strijken, wassen, koken, ramen lappen, klein naaiwerken, boodschappen doen..

Wij leven als organisatie de beginselen van de privacywet na.

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze firma stelt en kijken alvast uit naar een vlotte en boeiende samenwerking!

Met vriendelijke groeten,

'ASK services'

Meer weten

 

 

dienstencheques