+3226485509 | info@askservices.be

_______________________________

Reglement dienst huishoudelijke hulp


Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied

De duur van de hulp wordt bepaald in overleg met de aanvragers (minimum 3 uur en max 9 uur per dag). We houden rekening met wat de dienst kan aanbieden en met wat de behoeften zijn. Indien nodig kan bij aanvang van de hulp meer extra uren per week geboden worden. In principe wordt de hulp geboden door dezelfde medewerkster en op een vast tijdstip. De medewerkers mogen niet geweigerd worden op grond van afkomst, geslacht of geloofsovertuiging.
Als de vaste medewerkster verhinderd is dan zorgt de dienst automatisch voor een vervangster. Enkel als de vervangster niet op dezelfde dag kan komen dan worden de begunstigden op voorhand verwittigd van de aanpassing.
De huishoudelijke hulp heeft een vast of tijdelijk karakter en kan altijd onderbroken en zelfs stopgezet worden.

Hoofdstuk 2: Taak van de medewerkster voor huishoudelijke hulp

Ze doet het onderhoud in de meest gebruikte leef- en slaapruimten.
Naast het wekelijks onderhoud kan zij instaan voor:
    • het opruimen van de woning;
    • de afwas;
    • de was en strijk;
    • dringende boodschappen.

Nog enkele vuistregels:
    • halfweg de werktijd heeft de medewerkster recht op een onderbreking van maximum een kwartier;
    • zware en gevaarlijke karweien zijn uitgesloten;
    • het is de medewerkster verboden binnenshuis te roken tenzij de begunstigden hiervoor eerder hun toestemming hebben gegeven;

Hoofdstuk 3: Schorsen en stopzetten van de hulp

De hulp kan ook onmiddellijk stopgezet worden wanneer de hulp niet langer noodzakelijk is of indien de bijdragen niet betaald worden. Ook de begunstigden kunnen de hulp altijd schorsen of beëindigen. Het volstaat dan om de dienst tijdig te verwittigen. Het is belangrijk om dit te doen ten laatste op de maandag van de week voordien omdat anders de bijdragen voor de uren dat de medewerkster zou hebben gewerkt, aangerekend worden.

Hoofdstuk 4: Financiële bijdrage van de begunstigden

De gepresteerde uren moeten betalen worden binnen de 14 dagen na het ontvangst van een e-mail van Sodexo. Wanneer gebruikt u maakt van papieren dienstencheques, kunt u die gewoon meegeven aan de huishoudhulp.

Hoofdstuk 5: Huisdieren

De begunstigden staan persoonlijk in voor een degelijke verzorging van hun huisdieren. U moet een veilige werkplaats voor de poetsvrouw bezorgen en de gevaarlijke dieren in de kooi of buiten afgesloten houden.

Hoofdstuk 6: Temperatuur

Als richtlijn volgen wij het Koninklijk Besluit van 21 april 1975, artikels 8 en 9. Daarin staat: "In gesloten en doorlopen bezette werklokalen worden de minimum- en maximumtemperaturen als volgt vastgesteld: minimum 18°C – maximum 26,7°C. In open werklokalen of werkplaatsen in open lucht dient niet gewerkt te worden wanneer de buitentemperatuur lager is dan 5°C."